CUSTOMS COMPLIANCE PLATFORM

Only read what you need!

Met het Customs Compliance Platform bent u altijd op de hoogte van de relevante juridische ontwikkelingen op het gebied van douane & internationale handel, product- en voedselveiligheid en accijns.

Wat kan het platform voor u betekenen?

Het Customs Compliance Platform biedt de mogelijkheid om op een snelle en efficiënte manier periodiek geïnformeerd te worden over de relevante ontwikkelingen, actuele jurisprudentie, nieuwe wetgeving en andere specifieke elementen op het gebied van douane & internationale handel, product- en voedselveiligheid en accijns.

Maandelijks of per kwartaal wordt het platform gevuld met alleen de ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Ook heeft u toegang tot een uitgebreide wetgeving bibliotheek, overige relevante documenten en links.

Medewerkers die het platform gebruiken krijgen een eigen inlogcode. Hiermee wordt per gebruiker inzichtelijk welke informatie al wel en nog niet is geraadpleegd. Na het lezen van de nieuwsberichten worden er aan het einde van de hoofdstukken controlevragen gesteld over de actuele informatie. Op die manier kan worden vastgesteld of een medewerker de informatie voldoende heeft begrepen. Uiteindelijk kunt u aan de hand van deze informatie aantonen dat u voldoet aan de 5e AEO-eis en kunt u laten zien dat u ‘in control’ bent.


 • Alle wijzigingen periodiek in één overzicht, samengevat in helder taalgebruik
 • Verkleint de kans op UTB’s
 • Bespaart tijd, u hoeft geen onnodige nieuwsbrieven en dergelijke meer te lezen
 • Vroegtijdig wijzigingen/ontwikkelingen constateren van onder andere goederencodes en vrijhandelszones
 • Op de hoogte zijn van relevante (juridische) ontwikkelingen
 • Optimaal gebruik maken van een tariefschorsing
 • Wijzigingen van complexe wet- & regelgeving en rechtspraak kunnen toepassen binnen uw bedrijf
 • De kennisvoortgang van de gebruikers monitoren, zodat uw bedrijf hiermee voldoet aan de 5e AEO-eis (criteria opleiding en vakbekwaamheid)
 • Terugvallen op gespecialiseerde kennis
 • Wetgeving bibliotheek met daarin onder andere de Gecombineerde Nomenclatuur

Versies

Het platform heeft drie verschillende versies, expediteur, focused en dedicated. De expediteursversie heeft betrekking op alle 99 hoofdstukken van de Gecombineerde Nomenclatuur. De focused en dedicated versies zijn specifiek afgestemd op uw bedrijf. Alle versies zijn zowel in het Nederlands als Engels verkrijgbaar.

Expediteur

 • Alle 99 hoofdstukken GN
 • Inclusief één unieke gebruiker (per gebruiker extra: €25 per maand)
 • Publicatie platform per maand
 • Wetgeving bibliotheek

Focused

 • Specifiek afgestemd op uw bedrijf
 • Alleen voor u relevante hoofdstukken GN (vijf hoofdstukken, uitbreiding mogelijk)
 • Inclusief één unieke gebruiker (per gebruiker extra: €25 per maand)
 • Push updates van belangrijke berichten
 • Publicatie platform per maand
 • Wetgeving bibliotheek

Dedicated

 • Specifiek afgestemd op uw bedrijf
 • Alleen voor u relevante hoofdstukken GN (tien hoofdstukken, uitbreiding mogelijk)
 • Aanbeveling op bedrijfsniveau bij de berichtgeving
 • Inclusief vijf unieke gebruikers (per gebruiker extra: €25 per maand)
 • Webinar kwartaalupdate met een adviseur van Customs Knowledge
 • Push updates van belangrijke berichten
 • Artikelstambestand update (optioneel)
 • Publicatie platform per maand of per kwartaal
 • Wetgeving bibliotheek

Inhoud

Hieronder staan de hoofdstukken weergegeven die periodiek voorkomen in het platform. De artikelstambestand update gebeurt in overleg en is optioneel voor dedicated.

 • Algemene douaneontwikkelingen

  Algemene relevante ontwikkelingen op het gebied van douane.

 • Indeling & invoerrecht

  Concept verordeningen van het Customs Code Committee, nieuwe wetgeving en jurisprudentie op het gebied van classificatie. De definitieve Gecombineerde Nomenclatuur publiceren wij jaarlijks. Ook nemen wij periodiek de transponeringstabel op met vervallen en nieuwe goederencodes.

 • Douanewaarde & oorsprong

  Wijzigingen in wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van douanewaarde en oorsprong. Daarnaast nemen wij publicaties op afkomstig van het Publicatieblad van de EU inzake vermoedens van oorsprongsfraude.

 • Antidumpingheffing

  Opening, sluiting, instelling, wijziging en beëindiging van antidumpingheffing (onderzoeken) en relevante jurisprudentie.

 • Tariefschorsingen

  De definitieve schorsingsverordening wordt tweemaal per jaar gepubliceerd en de aangevraagde schorsingsverzoeken worden in de maanden voorafgaande gepubliceerd.

 • Vrijhandelszones

  Stand van zaken tussen de EU en derde landen over de onderhandelingen met betrekking tot vrijhandelszones.

 • Douaneregelingen

  Relevante jurisprudentie en wet- en regelgeving die impact hebben op alle mogelijke douaneregelingen.

 • E-learning

  Aan de hand van vragen wordt de kennis getoetst van de gebruikers.

 • Artikelstambestand update*

  *Optioneel voor de dedicated versie.

Aanvullende modules

Specifiek voor branches en sectoren waar product & voedselveiligheid en accijnsgoederen van toepassing zijn, bieden wij twee aanvullende modules aan met alle relevante wetgeving en wijzigingen. Wetswijzigingen worden in een vroeg stadium – voor publicatie – gemonitord en gepubliceerd.

Module Product & Voedselveiligheid

Wet- en regelgeving die wij opnemen:

 • Europese wetgeving – Algemeen
 • Europese wetgeving – Optioneel: zuivel / zuigeling / vlees / groente en fruit
 • Nationale wetgeving – Warenwet
 • NVWA-procedures (BPR procedures en VVE procedures en voorschriften)
 • Overige relevante publicaties
 • Relevante jurisprudentie

Module Accijns

Wet- en regelgeving die wij opnemen:

 • Europese wetgeving
 • Nationale wetgeving
 • Beleidsregels accijnswetgeving
 • Overige relevante publicaties
 • Relevante jurisprudentie

Over ons

Customs Knowledge is dé juridisch specialist op het gebied van douane, internationale handel en logistiek. Zowel voor een nationaal opererend bedrijf als een multinational is het van het grootste belang om volledig en tijdig op de hoogte te zijn.

Wij, Theo Jonker, Wikje van de Zee, Nanda Nouta en Stefanie Huitema, werken dagelijks aan het platform, zodat u altijd up to date bent. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

 • Waarom moet ik kiezen voor het Customs Compliance Platform?
  • Het platform is samengesteld door een team van juristen en advocaten gespecialiseerd in het douanerecht.
  • E-learning specifiek gericht op de 5e AEO-eis. Hiermee kunt u aantonen bij de Douane dat u ‘in control’ bent.
  • Alleen relevante jurisprudentie en wetgeving helder en begrijpbaar voor u uitgeschreven.
  • Wij brengen u op de hoogte van conceptverordeningen (denk aan een indelingsverordeningen, wijziging in de toelichting GN, intrekking BTI en preferentiële regelingen), waardoor u vroegtijdig kan inspelen op deze aankomende veranderingen.
  • Terugvallen op specialistische kennis.
  • U ontvangt alles periodiek in één overzicht, in plaats van elke dag verschillende nieuwsberichten.
 • Hoe vaak wordt het platform gepubliceerd?

  Het platform wordt bij expediteur en focused elke maand gepubliceerd en bij dedicated heeft u de keuze tussen publicatie per maand of één keer per kwartaal.

 • Ben ik na het lezen van het platform op de hoogte van relevante wijzigingen, nieuws en jurisprudentie op het gebied van douane?

  Ja, na het lezen van het platform bent u op de hoogte en hoeft u niet dagelijks zelf op zoek te gaan naar wijzigingen, nieuws en jurisprudentie.

 • Hoe maak ik de keuze tussen expediteur, focused en dedicated?
  Bent u expediteur en doet u aangifte voor andere partijen met een divers productassortiment, dan is de expediteursversie de juiste keuze. Bent u importeur en/of verantwoordelijk voor de aangifte en heeft u een specifiek productassortiment, dan zou focused of dedicated het beste bij u passen. Bij focused en dedicated bespaart u nog meer tijd door niet onnodige nieuwsberichten door te hoeven lezen, die betrekking hebben op goederen die buiten uw productassortiment vallen. Wilt u naast alleen berichtgeving ook van meer informatie en kennis worden voorzien op bedrijfsniveau, kies dan voor dedicated. Doet u zelf geen aangiften, maar wilt u wel graag op de hoogte worden gehouden? Dan kan de expediteursversie ook de oplossing bieden. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.
 • Is het platform voor alle gebruikers helder en begrijpelijk leesbaar?

  Alle berichten worden op een begrijpelijke en toegankelijke manier geschreven, zodat medewerkers van MBO- tot WO-niveau weten waar ze aan toe zijn. Tevens is er de mogelijkheid om een rapportage op te stellen voor het management.

 • Wanneer wordt het platform opgeleverd?

  Het platform wordt in het begin van de eerstvolgende maand opgeleverd bij de expediteursversie en de focused versie. De dedicated versie wordt naar keuze in het begin van de eerstvolgende maand opgeleverd of in het begin van het nieuwe kwartaal opgeleverd.

 • Hoe kan ik met het Customs Compliance Platform aantonen dat ik voldoe aan de 5e AEO-eis?
  Zoals de 5e AEO-eis stelt, moet u goede kennis hebben van de heffingsgrondslagen (classificatie, douanewaarde en oorsprong), maar ook van diverse formaliteiten en bijzondere regelingen. Medewerkers moeten worden gefaciliteerd om hun kennis actueel te houden. Ons platform biedt hiervoor de oplossing. Doordat medewerkers met hun eigen gebruikersnaam kunnen inloggen, wordt geregistreerd dat berichten daadwerkelijk worden gelezen. Met enkele e-learning vragen, wordt inzicht in de materie getoetst. Zo kunt u aan de Douane aantonen dat u de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om alle medewerkers optimaal te informeren.

Klaar voor een gratis demo?

Vraag nu een gratis demo aan, maak een week lang kennis met het platform en ontdek wat wat het platform voor u kan betekenen!